Společenská odpovědnost

Resort Valachy se svými hotely a wellness centry je pro mnoho návštěvníků synonymem pro odpočinek, relaxaci, hýčkání, ale také duševní i fyzické zdraví.

A v souladu s těmito i celofiremními hodnotami se snaží pomáhat také dále: v uplynulých 7 letech jsme podpořili celkovou částkou 1 400 000 potřebné z valašského regionu - Jakuba Horáka, Tomáše Koňaříka, Míšu Žitníka a Kristýnku Němcovou z Velkých Karlovic, dlouhodobě také podporujeme mobilní hospic Strom života. Více informací zde.

Na dobrých skutcích se ale naši zaměstnanci podílí nejen v rámci svého pracovního nasazení napříč celou skupinou HP TRONIC, ale také ve svém osobním životě.

 

Pomoci můžeme i vám

Finanční granty na dobročinné účely udělujeme dvakrát ročně.  O jeho přidělení konkrétní organizaci rozhoduje komise složená ze zástupců společnosti HP TRONIC, která vlastní také Resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Hlavním kritériem je potom míra a dopad pomoci v souladu s hlavními pilíři podpory - sociální oblast, environmentální oblast a oudržitelnost, vzdělání, věda a výzkum.

Jaký je postup?

  1. Žadatel vyplní žádost o finanční dar (uzávěrka žádostí je vždy 10. května a 10. listopadu daného roku)
  2. Úspěšný žadatel získá na základě darovací smlouvy finanční prostředek, který využije ke sjednanému účelu do 3. měsíců od podpisu smlouvy
  3. Po realizaci napíše žadatel krátkou zprávu o přínosu daru a poskytne fotografie realizace

PŘIHLÁSIT PROJEKT