Spa hotel Lanterna Velké Karlovice bude šetřit náklady na energie. Od letošního léta má nově instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, která by měla při dostatku slunečných dnů pokrývat zhruba osm procent celkové spotřeby hotelu, jež jde z převážné části na vrub bazénové technologie hotelového L-Spa a gastrozařízení hotelové kuchyně. Návratnost investice je odhadována na pět až šest let. 

Montáže fotovoltaické elektrárny proběhly na střeše a v technickém zázemí budovy v průběhu června, v červenci proběhl krátký zkušební provoz a momentálně se čeká na připojení do sítě ČEZ. Oficiální spuštění by mělo být začátkem září. 

„Důvodem pro pořízení fotovoltaiky na Lanterně bylo snížení provozních nákladů a závislosti na nestabilním trhu s energiemi, samozřejmě také šetrnější přístup k přírodním zdrojům. Lanterna současně představuje pilotní projekt pro celý náš holding. Pokud fotovoltaika splní očekávání, uvažujeme o jejím využití i na dalších budovách nejen ve Velkých Karlovicích, ale například i na Obchodním domě ve Zlíně, nebo ve skladových areálech firmy. Na projektu Lanterny si ověříme efektivitu a celý proces od plánování až po realizaci,“ vysvětluje manažer pro investiční záměry skupiny HP TRONIC Radek Nevyjel.

Příprava fotovoltaiky včetně projektů, vyřízení dotace a stavebního řízení trvala tři čtvrtě roku. U Lanterny bylo specifické řešení osazení panelů tak, aby byl na střeše umožněn úklid sněhu v zimním období a střecha se tak nepřetěžovala. Tomu byl přizpůsoben i výběr panelů, aby plocha střechy byla využita co nejefektivněji. Dle požadavku zástupců CHKO Beskydy byly zvoleny panely s černým rámečkem, aby co nejvíce splynuly s barvou střechy. Panely je osazena jižní strana střechy směrem do údolí. Celkem je na ní instalováno 66 panelů. 

Lanterna využívá fotovoltaiku určenou pro okamžitou spotřebu, bez baterií a uskladňování energie; tato varianta byla vybrána jako ekonomicky a provozně nejvýhodnější. Zhruba 35% nákladů na pořízení fotovoltaiky pokryla dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.